- den gröna vägen till arbete

Om oss

Väddö Hälsoträdgård drivs av
Heroland AB enligt principen för idéburet, arbetsintegrerat företagande, med inriktningen trädgård och odling. Ett arbetsintegrerande företag hjälper människor som varit utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka genom att erbjuda arbetsprövning och arbetsträning.
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet i Roslagen.
Vi är ett företag som ser mera till individens möjligheter och resurser än till maximal vinst. All eventuell vinst återinvesteras i företaget.Alnarpsmetoden

Arbetsmodellen bygger på evidensbaserad forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarps Rehabiliteringsträdgård.

Aktiviteter i stödjande naturmiljöer tillsammans med andra i likartade situationer, har enligt forskningsresultat visat sig vara av avgörande betydelse för framgångsrik arbetslivsinriktad rehabilitering. Det handlar om rehabilitering i vid bemärkelse.

Kontakt

Väddö Hälsoträdgård
Massum Skaten 16
764 93 Väddö


www.vaddohalsotradgard.se
info@vaddohalsotradgard.se
Verksamhetsansvarig:
Helene Rolandsdotter
Mobil: 070-7382122

Vi öppnar växthus för plantförsäljning v.20.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen öppnar vi även butiken för säsongen.

Lördag 28 maj har vi premiär för vårt nya trädgårdskafé.

ÖPPETTIDER

Torsdag 26/5 kl 10-16

Fredag 27/5 kl 10-17

Lördag 28/5 kl 10-16