- den gröna vägen till arbete

Om oss

Väddö Hälsoträdgård drivs av
Heroland AB enligt principen för idéburet, arbetsintegrerat företagande, med inriktningen trädgård och odling. Ett arbetsintegrerande företag hjälper människor som varit utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka genom att erbjuda arbetsprövning och arbetsträning.
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet i Roslagen.
Vi är ett företag som ser mera till individens möjligheter och resurser än till maximal vinst. All eventuell vinst återinvesteras i företaget.

Alnarpsmetoden

Arbetsmodellen bygger på evidensbaserad forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarps Rehabiliteringsträdgård.


Aktiviteter i stödjande naturmiljöer tillsammans med andra i likartade situationer, har enligt forskningsresultat visat sig vara av avgörande betydelse för framgångsrik arbetslivsinriktad rehabilitering. Det handlar om rehabilitering i vid bemärkelse.

Butik

Varierande öppettider. Ring eller kolla vår facebook-sida.
Kontakt

Väddö Hälsoträdgård
Massum Skaten 16
764 93 Väddö


www.vaddohalsotradgard.se
info@vaddohalsotradgard.se
Verksamhetsansvarig:
Helene Rolandsdotter
Mobil: 070-7382122