Vad händer 2024

HÅLLBAR OCH KLIMATSMART BÄR- OCH FRUKTODLING
Vi ställer om vår frilandsodling till odling av perenner. Det är i linje med forskningens rekommendationer att i så liten grad som möjligt bearbeta jorden. Därför planterar vi enbart fleråriga grödor på vårt 1200 kvm stora friland. Vi satsar initialt på lite ovanliga bärsorter såsom jostabär, blåbärstry, taggfri rosenkvitten, bärhäggmispel och svartaronia. Dessutom har vi sparris och rabarber sedan tidigare. Vi kommer successivt utöka vår självplock vartefter alla plantor växer till sig. 

Bärodling

Blåbärstry

Sommarens första bär som mognar redan i juni. Ett superbär lika skogens blåbär men betydligt bekvämare att plocka.

Svartaronia

Nyttiga bär laddade med vitaminer och antioxidanter.

Liten rosenkvitten

Rosenkvitten kallas för "den nordiska citronen". Våra sorter växer på taggfria buskar med plockvänlig höjd.