Naturbaserad arbetslivsinriktad rehabilitering

Aktiviteter i stödjande naturmiljöer tillsammans med andra i likartade situationer, har enligt forskningsresultat visat sig vara av avgörande betydelse för framgångsrik rehabilitering.
Modellen har utvecklas genom forskning från SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård och bygger på miljöpsykologi, landskapsarkitektur, hortikultur, arbetsterapi, psykoterapi och sjukgymnastik utvecklade i relation till målgrupp (naturbaserad intervention). Trädgården och naturen genomsyrar hela verksamheten och utemiljön används till rekreation, reflektion och närvaro i stunden.
Deltagarna erbjuds en bred variation av aktiviteter och arbetsuppgifter med olika kognitiva och fysiska utmaningar, t.ex. odlingsaktiviteter, trädgårdsskötsel, måleri, snickeri, promenader i trädgården och i den omgivande roslagsnaturen.
Varje dag har en tydlig struktur för att skapa trygghet och rutiner. Vi samlas med gemensam fika och samtal kring dagens upplevelser i trädgården/verksamheten. Programmet är anpassat efter varje individs behov och resurser och följer dessutom naturens växlingar över året.