Kontakt

8Väddö hälsoträdgård ligger utmed väg 283 till Grisslehamn c:a en mil norr om Söderbykarl, tre kilometer före Älmsta. Kommer du söder ifrån svänger du vänster in på vår grusväg när du passerat Stabby. Du åker enklast med buss 636 eller 637 från Norrtälje eller med bil. Busshållplatsen heter Massum södra.
Adressen är:
Väddö Hälsoträdgård
Massum Skaten 16
764 93 Väddö
www.vaddohalsotradgard.se
fiskgront867@gmail.com
Mobil: 070-7382122