Våren 2021

Gårdsbutiken öppnar 30 april 2021. För detaljerade öppettider se vår facebook-sida.

 Du finner oss på kartan över gårdsbutiker på sidan https://www.smakaroslagen.se/

Samarbete Arbetsförmedlingen
Vi erbjuder arbetssökande som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin arbetsträning eller förstärkt arbetsträning.
Samarbete Samordningsförbundet i Roslagen
MIA-projektet riktar sig till personer som har varit borta från den reguljära arbetsmarknaden under en längre tid och som ännu inte är redo för Arbetsförmedlingens insatser.

Rehabkoordinator
Vi erbjuder samordning i rehabprocessen där vi koordinerar och medverkar i utredning och kartläggning av arbetslivsinriktad rehabilitering både för medarbetare och organisationer. Vi svarar för planering, samordning och även genomförande av de insatser som utredningen och kartläggningen visar behövs för återgång i arbete.
Att ta hjälp av en rehabkoordinator i rehabärenden är ofta en framgångsfaktor. Som arbetsgivare får du ett individuellt strukturerat arbetssätt inom ramen för arbetsgivaransvaret. Varje ärende får en behovsstyrd hantering för att då bli mest kostnadseffektiv.

Grönsaksodling 2018
Vår grönsaksodling är nu i full gång och det växer så det knakar. Vi erbjuder just nu KRAV-odlade gurkor, spenat, mangold, sallater, olika lök- och kålsorter mm. Dessutom har vi KRAV-odlade kryddor såsom dill, persilja, basilika och koriander.

Vi odlar olika sorters grönsaker för försäljning bl.a via Reko Norrtälje och erbjuder även kontraktsodling av valfria sorter. I vår kryddgård odlar vi olika sorters örtkryddor till försäljning. Att beställa små volymer är inget hinder.