Om oss

Väddö hälsoträdgård bedriver verksamhet på en gammal gård i vacker roslagsnatur. Verksamheten drivs av Heroland AB enligt principen för idéburet, arbetsintegrerat företagande, med inriktningen trädgård och odling. Arbetsmodellen bygger på evidensbaserad forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarps Rehabiliteringsträdgård.

Ett arbetsintegrerande företag hjälper till att ge människor som varit utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka genom att erbjuda arbetsprövning och arbetsträning.
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet i Roslagen där vi deltar i MIA-projektet (Mobilisering inför Arbete).
Vi är ett företag som ser mera till individens möjligheter och resurser än till maximal vinst. All eventuell vinst återinvesteras i företaget.

Väddö hälsoträdgård stöds av
Landsbygdsprogrammet 2014-2020
för lönsamma och livskraftiga företag
och en attraktiv landsbygd. Miljö, hållbar
utveckling och innovation är prioriterat.