Våra tjänster

Den gröna vägen till arbete

Individuellt anpassad arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsträning. Vi har åtta heltidsplatser för sysselsättning, arbetsträning, arbetsprövning, förstärkt arbetsträning eller fördjupad bedömning. Arbetsmomenten är knutna till vår odlingsverksamhet och trädgårdsskötsel.
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen i Stockholms län. Du som är arbetssökande och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen om du vill arbetsträna hos oss.
Vi erbjuder även hjälp med att formulera cv, träna på intervjusituationer och praktik hos oss eller hos andra arbetsgivare.
Vi ger dessutom praktisk träning i svenska språket och samhällsinformation för nyanlända.

Rehabiliteringssamtal/samtalsterapi

Vi har utökat vårt tjänsteutbud med professionell samtalsterapi. Våra terapeuter är utbildade handledare inom psykodynamisk metodik och KBT och har mångårig erfarenhet från psykiatrisk vård och omsorg.

Rehabkoordinator

Vi erbjuder samordning i rehabprocessen där vi koordinerar och medverkar i utredning och kartläggning av arbetslivsinriktad rehabilitering både för medarbetare och organisationer. Vi svarar för planering, samordning och även genomförande av de insatser som utredningen och kartläggningen visar behövs för återgång i arbete.
Att ta hjälp av en rehabkoordinator i rehabärenden är ofta en framgångsfaktor. Som arbetsgivare får du ett individuellt strukturerat arbetssätt inom ramen för arbetsgivaransvaret. Varje ärende får en behovsstyrd hantering för att då bli mest kostnadseffektiv.